Вижте презентацията и демото от BGOUG 2018


IPT Reactive Java IoT Demo от BGOUG 2018

Данните за сензорите се предават в реално време от Arduino + accelerometeres, gyroscopes и compass 3D, ultrasound distance sensor, т.н. с използване на UDP протокол. Обработката на данните се извършва с reactive Java alterantive implementations: callbacks, CompletableFutures, и с използване на Spring 5 Reactor библиотека. Уеб 3D визуализацията с Three.js се случва със Server Sent Events (SSE).

Презентацията е достъпна @speakerdeck: https://speakerdeck.com/trayan/reactive-java-for-the-realtime

Целият програмен код на демото е свободно достъпен @GitHub: https://github.com/iproduct/reactive-demos-iot

Налични са още reactive Java demos в същото хранилище – callbacks, CompletableFuture, realtime event streaming. Скоро ще добавя и описание за това как да се направи устройството и да се качи Arduino sketch, както и описание на CompletableFuture и Reactor demos и 3D уеб визуализационната част с Three.js. Очаквайте скоро 🙂