Презентация Reactive Java Robotics and IoT with Spring Reactor @ DEV.BG


Robot_IoT

На 4 април 2017 в cosmos coworking camp, София Траян Илиев изнесе презентация на тема „Reactive Java Robotics and IoT with Spring Reactor“

Организацията беше на DEV.BG като част от потребителската група на общността Internet of Things.

Програмата включваше:
1. Robotics, IoT & Complexity. Domain-Driven Design (DDD). Reactive programming. Reactive Streams (java.util.concurrent.Flow);
2. High performance non-blocking asynchronous programming on JVM using Reactor project (using Disruptor/RingBuffer);
3. Implementig reactive hot event streams processing with Reactor: Flux & Mono, Processors;
4. End-to-end reactive web applications and services: Reactor IO (REST, WebSocket) + RxJS + Angular 2;
5. IPTPI robot demo – reactive hot event streams processing on Raspberry Pi 2 + Arduino with embedded and mobile interfaces: http://robolearn.org/

След презентацията срещата продължи в приятелска атмосфера с безплатна бира и обсъждане на реактивната роботика, китайците, многослойните печатни платки в BG и перспективите пред IoT.

Презентацията е качена в SlideShare – https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/reactive-java-robotics-iot-with-spring-reactor