Презентация на зимното издание на JProfessionals 2018


20171226_151400

Конференцията за Java разработчици JProfessionals ще се проведе на 27 януари 2018 г в Capital Fort, бул. Цариградско шосе 90, София. Събитието е със свободен вход и е организирано изцяло с усилията на общността.

Вижте във Фейсбук на https://www.facebook.com/events/1536334016401801/

Траян Илиев от IPT – Intellectual Products & Technologies ще има презентация от 16.50 до 18.00 ч.

Tемата е Reactive Microservices with Spring 5 WebFlux & Spring Boot 2.

Spring 5 въвежда нов функционален и реактивен модел за програмиране за изграждане на уеб приложения и (микро) услуги.
Презентацията показва как да се изградят REST microservices с помощта на Spring WebFlux и Spring Boot. Включва:
въведение в реактивното програмиране, спецификация на реактивните потоци и проект Reactor (като инфраструктура за WebFlux)
сравнение между подхода на анотацията и функционалното реактивно програмиране за изграждане на услугите REST с WebFlux
– router, handler и filter функции
използване на реактивни хранилища и реактивен достъп до бази данни с Spring Data
– изграждане на end-to-end non-blocking reactive web services с използване на Netty-based web runtime
реактивни WebClients и интеграционно тестване
– изпращане на събития в реално време към WebFlux клиенти с използване на JSON Streams, и към JS клиенти с използване на SSE
– използване на SpringBoot с Actuator, Prometheus и Grafana за доставяне на измервателна апаратура за микропроизводствени продукти и мониторинг