Tag Archives : training


IPT conducted Java Spring Training for Fadata in July 2021

IPT – Intellectual Products & Technologies in partnership with MNKnowledge conducted Java Spring training for Fadata (https://www.fadata.eu/) in July 2021. Java training was intensive, in two weeks, and included topics such as: Spring Boot, Spring Core – annotation-driven, xml and programmatic bean configuration, dependency injection and lookup, Spring MVC, SpEL, […]


IPT conducted “Java Spring Academy” Training for Accenture in June 2021

IPT – Intellectual Products & Technologies in partnership with MNKnowledge conducted “Java Spring Academy” for Accenture (https://www.accenture.com/) in June 2021. Java training was intensive, in four weeks, and included topics such as: Java SE, Reflection, Functional Programming, Java IO (NIO, NIO2), TDD, Advanced SQL, ORM, JPA, Hibernate, Spring 5 (Boot, […]


IPT offers a new Java developer training that introduces Spring 5 MVC, WebFlux & REST

The training introduces to enterprise SOA & web application development using Spring 5 platform. The main topics include: Inversion of Control (IoC) and Dependency Injection (DI), resources, validation, Spring Expression Language (SpEL), AOP, JDBC, ORM using Hibernate, transactions, Reactive Spring Data with MongoDB, DBJMS, AMQP with RabbitMQ, RESTful web services, […]


Learning JAVA 7

Програмиране с Java 8

Курсът “Програмиране с Java™ 8” (3 модула) осигурява солидна основа в обектно-ориентираната разработка на софтуер и практически умения за програмиране на езика Java™. Включени са новостите в Java 8: ламбда изрази и поточно програмиране, както и generics, enumeration types, for-each цикъл, static import, autoboxing, методи с променлив брой аргументи, анотации, […]


Курс Разработка на разпределени и мрежови приложения с JAVA 8

На 7 февруари започва съботно-неделния курс “Разработка на разпределени и мрежови приложения с JAVA 8” (модул 3 на “Програмиране с Java 8”).Курсът е подходящ за участници с базови знания за езика за програмиране Java.Преподавателят е Oracle/ OMG сертифициран специалист и има дългогодишен опит в провеждането на фирмени обучения за големи […]


Learning JAVA 7

Course Programming with JAVA 8 from May 24

От 24 май 2014 стартира 28-то издание на традиционния съботно-недeлен курс за начинаещи Java разработчици Програмиране с JAVA 8. Курсът включва три модула и е с продължителност 120 уч. ч. Той осигурява необходимите знания и практически умения за програмиране на езика Java и поставя солидна основа в областта на обектно-ориентираната […]